Η Εταιρεία

Aρ. Γ.Ε.ΜΗ : 166180503000

Επωνυμία : ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΦΜ : 801929136

Ημ/νία Σύστασης : 05/10/2022